Lagosa® s účinnou látkou silymarin je bylinný léčivý přípravek pro podpůrnou léčbu zánětlivých onemocnění jater, která již dosáhla chronického stadia. Může být také použita při poškození jater, způsobeném toxickými sloučeninami (například alkoholem) a jako podpůrná léčba cirhózy, pokročilého stadia poškození jater. Více informací ZDE.

* Diagnostika a sledování onemocnění jater lékařem jsou zde nepostradatelné. Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Lagosa, játra pod ochranou sil vědy a přírody

 

  • Lagosa® je vysoce kvalitní standardizovaný silymarinový lék obsahující suchý extrakt z plodu ostropestřce mariánského v nejvyšší koncentraci.
  • Pro podpůrnou léčbu vašeho diagnostikovaného chronického zánětlivého onemocnění jater.
  • Silymarin působí proti škodlivým účinkům volných radikálů a poškození jater způsobených léky, přitom je dobře snášen.
  • Silymarin snižuje poškození jater a přispívá ke zpomalení progrese onemocnění.

Lék Lagosa® 50 tbl.

info

Vždy si pamatujte:

Pouze lékař může diagnostikovat onemocnění jater, které musí sledovat a léčit.

Pokud je diagnostikováno onemocnění jater, je třeba se vyvarovat všeho, co by mohlo nadále játra poškozovat, zejména alkoholu a léků, pokud nejsou předepsány lékařem. Zvýšení fyzické aktivity, zdravé stravování a hubnutí při nadváze snižují riziko ztučnění jater a mohou zabránit nebo oddálit progresi onemocnění.

Zkrácená informace o léku:
Léková forma: obalená tableta. Terapeutické indikace: Podpůrná a doplňková léčba při toxicko-metabolických poškozeních jater, jako je steatóza, poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy houbami apod. Podpůrná léčba při chronických zánětlivých onemocněních jater (perzistující a aktivní chronická hepatitida) a cirhóze jater. Dávkování: obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné hmotnosti denně. Obvykle 1 tableta 2x (event. až 3x) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny. Tablety se užívají po jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapíjejí se trochou tekutiny. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Nežádoucí účinky: občas je pozorován mírně laxativní účinek, příp. kožní vyrážka. Po vysazení léku tyto projevy vymizí. Fertilita, těhotenství a kojení: z pokusů na zvířatech nejsou známy žádné toxické, resp. teratogenní účinky. Zkušenosti týkající se užívání v těhotenství a při kojení nejsou dostupné, je proto nutné zvážit případné riziko pro plod. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: přípravek Lagosa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Velikost balení: 25, 50 a 100 obalených tablet. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 94/409/97-C. DATUM REVIZE TEXTU 18.10.2021 Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lék Lagosa, obalená tableta, je volně prodejný lék k vnitřnímu použití. Obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Lagosa  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.