404

Page Not Found - 404 Error.

Zkrácená informace o léku:
Léková forma: obalená tableta. Terapeutické indikace: Podpůrná a doplňková léčba při toxicko-metabolických poškozeních jater, jako je steatóza, poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy houbami apod. Podpůrná léčba při chronických zánětlivých onemocněních jater (perzistující a aktivní chronická hepatitida) a cirhóze jater. Dávkování: obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné hmotnosti denně. Obvykle 1 tableta 2x (event. až 3x) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny. Tablety se užívají po jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapíjejí se trochou tekutiny. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Nežádoucí účinky: občas je pozorován mírně laxativní účinek, příp. kožní vyrážka. Po vysazení léku tyto projevy vymizí. Fertilita, těhotenství a kojení: z pokusů na zvířatech nejsou známy žádné toxické, resp. teratogenní účinky. Zkušenosti týkající se užívání v těhotenství a při kojení nejsou dostupné, je proto nutné zvážit případné riziko pro plod. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: přípravek Lagosa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Velikost balení: 25, 50 a 100 obalených tablet. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 94/409/97-C. DATUM REVIZE TEXTU 18.10.2021 Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lék Lagosa, obalená tableta, je volně prodejný lék k vnitřnímu použití. Obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Lagosa  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.