KONTAKT

Wörwag Pharma Česko s.r.o.
Bucharova 2657/12, Stodůlky 158 00 Praha 5
Tel.:/fax: +420 226 226 360
E-mail:info@woerwagpharma.cz
IČO: 093 68 604
DIČ: 09368604
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka: C 335250

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

a) Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Nežádoucí účinky můžete hlásit i přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Tel: + 420 272 185 885
Elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků: SUKL.cz
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

b) nebo prosím kontaktujte naše oddělení bezpečnosti léčiv na e-mail:
PV-Woerwag@emmes.com

Lék Lagosa, obalená tableta, je volně prodejný lék k vnitřnímu použití. Obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Lagosa  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.