Silymarin


Silybum marianum, jehož obecným názvem je mimo jiné ostropestřec mariánský, je zdrojem přírodního bylinného léčivého přípravku, který je nápomocný při léčbě poruch jater.

Ostropestřec mariánský patří do čeledi sedmikrásky. Podle legendy pochází zvláštní charakteristika této rostliny – bílé pruhy pichlavých listů – z mléka Marie, Ježíšovy matky.

Od starověku po současnost

Využívání ostropestřce mariánského jako léčivé rostliny má dlouhou historii. Pozitivní účinky této rostliny byly známy již ve starověku. Ostropestřec mariánský se po staletí používá jako přírodní lék na onemocnění jater a žlučových cest.

V dnešní době se používají moderní standardizované extrakty, které se získávají z plodů ostropestřce mariánského. Plody obsahují cennou účinnou látku, komplex silymarinu v koncentrované formě.

Účinná látka silymarin

Silymarin – aktivní složka plodů ostropestřce mariánského – je komplex účinných látek (flavonolignanů) sestávající ze silibininu, silidianinu, silicristinu a isosilibininu.

Silibinin je hlavní složkou silymarinu a biologicky nejaktivnějším činidlem.

Komplex účinných látek silymarinu má nejen ochranné účinky na jaterní buňky, ale také neutralizuje volné radikály, které jsou škodlivé pro játra a hrají důležitou roli ve vývoji a progresi onemocnění jater. Silymarin působí na membrány jaterních buněk a brání vstupu toxických sloučenin, které by jinak poškodily jaterní buňky.

Ve vědeckých experimentech bylo také prokázáno, že silymarin má na játra regenerační, protizánětlivé a protifibrotické účinky (inhibice tvorby pojivové tkáně místo jaterní tkáně v poškozených játrech).

Zkrácená informace o léku:
Léková forma: obalená tableta. Terapeutické indikace: Podpůrná a doplňková léčba při toxicko-metabolických poškozeních jater, jako je steatóza, poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy houbami apod. Podpůrná léčba při chronických zánětlivých onemocněních jater (perzistující a aktivní chronická hepatitida) a cirhóze jater. Dávkování: obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné hmotnosti denně. Obvykle 1 tableta 2x (event. až 3x) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny. Tablety se užívají po jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapíjejí se trochou tekutiny. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Nežádoucí účinky: občas je pozorován mírně laxativní účinek, příp. kožní vyrážka. Po vysazení léku tyto projevy vymizí. Fertilita, těhotenství a kojení: z pokusů na zvířatech nejsou známy žádné toxické, resp. teratogenní účinky. Zkušenosti týkající se užívání v těhotenství a při kojení nejsou dostupné, je proto nutné zvážit případné riziko pro plod. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: přípravek Lagosa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Velikost balení: 25, 50 a 100 obalených tablet. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 94/409/97-C. DATUM REVIZE TEXTU 18.10.2021 Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lék Lagosa, obalená tableta, je volně prodejný lék k vnitřnímu použití. Obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Lagosa  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.