Informace o zpracování souborů cookies

1. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do Vašeho internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a následně ukládány do Vašeho koncového zařízení. Informace, které jsou v něm uloženy, mohou být během vaší příští návštěvy odeslány zpět na naše podle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) si vás dovolujeme informovat o používání a sdílení informací, týkajících se Vaší aktivity na naší webové stránce a zaměřit Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče a mobilního zařízení pro případ, že s daným způsobem použití cookies a reklamních identifikátorů nesouhlasíte.

servery nebo na servery příslušných třetích stran.

2. Soubory cookies a zásady ochrany osobních údajů

Cookies nejsou automaticky spojovány s Vaší identitou. Udělením souhlasu k ukládání a využívání údajů uložených ve vašem koncovém zařízení nedochází automaticky ke spojování nebo určení vaší identity. Cookies jsou nezbytné například pro usnadnění procházení a pro poznání způsobu interakce uživatelů s platformami, aby je bylo možné vylepšovat. Slouží také k nabízení reklamy podle preferencí uživatele, stejně tak pro další účely, které jsou podrobně popsány dále. Cookies nepoškozují váš počítač ani jiné zařízení. Toto vysvětlení je obecným vzorkem toho, co se rozumí pod pojmem cookies, pouze pro informační účely. Cookies, které používáme specifickým způsobem, jsou podrobně popsány v panelu nastavení cookies přístupném na naší webové stránce.

3. Jaké druhy souborů cookies používáme a jaká je doba jejich uchovávání?

Zkrácená informace o léku:
Léková forma: obalená tableta. Terapeutické indikace: Podpůrná a doplňková léčba při toxicko-metabolických poškozeních jater, jako je steatóza, poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy houbami apod. Podpůrná léčba při chronických zánětlivých onemocněních jater (perzistující a aktivní chronická hepatitida) a cirhóze jater. Dávkování: obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné hmotnosti denně. Obvykle 1 tableta 2x (event. až 3x) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny. Tablety se užívají po jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapíjejí se trochou tekutiny. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Nežádoucí účinky: občas je pozorován mírně laxativní účinek, příp. kožní vyrážka. Po vysazení léku tyto projevy vymizí. Fertilita, těhotenství a kojení: z pokusů na zvířatech nejsou známy žádné toxické, resp. teratogenní účinky. Zkušenosti týkající se užívání v těhotenství a při kojení nejsou dostupné, je proto nutné zvážit případné riziko pro plod. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: přípravek Lagosa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Velikost balení: 25, 50 a 100 obalených tablet. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 94/409/97-C. DATUM REVIZE TEXTU 18.10.2021 Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lék Lagosa, obalená tableta, je volně prodejný lék k vnitřnímu použití. Obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Lagosa  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.